Jäsenrekisterin rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 
Laatimispäivämäärä:  7.2.2018 

Rekisterin pitäjä

Nimi: Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry
Osoite: Lönnrotinkatu 13 B 20, 50100 Mikkeli
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Osmo Kiiski
Osoite: Lönnrotinkatu 13 B 200100 Mikkeli
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin nimi

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä ylläpitää yhdistyslain (26.5.1989/503) mukaista jäsenluetteloa, johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä. Rekisterinpitäjän rekisteritietojen käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito, hallinta ja ylläpito. Tietoja ei luovuteta tilastollisiin tarkoituksiin ja suoramarkkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot sen jäsenistä.

  • nimi
  • radioamatöörikutsu
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • jäsenmaksujen laskutukseen liittyvät tiedot

 

Säännönmukaiset tieto-lähteet

Henkilötiedot kerätään liittymisen yhteydessä ja tallennetaan jäsenrekisteriin. Tietoja päivitetään jäsenen itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenen antaman tiedon perusteella.

Tietojen säännön-mukaiset luovutukset

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry ei luovuta muille tahoille henkilöjäsenten henkilötietoja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat jäsenrekisterit sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisään kirjautumiset. Käyttäjille on määritelty käyttöoikeustaso, joten tietoja pääsee muokkaamaan vain Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry:n nimeämät/lisensoimat henkilöt.