Mikkelin puhetoistimet

Mikkelin seudun radioamatöörit ylläpitävät kahta puhetoistinta

  1. OH4RAC VHF-toistin Tuukkalassa
  2. OH4RUC UHF-toistin Tupalassa

Kummastakin toistimesta on tiedot SRAL:n ylläpitämässä toistinasemaluettelossa. Kahden metrin toistimen tiedot ovat sivulla OH4RAC / Mikkeli (145MHz/2m) ja UHF-toistimen tiedot ovat kahdella erillisellä sivulla OH4RUC / Mikkeli FM (433MHz/70cm) ja OH4RUC / Mikkeli DMR (433MHz/70cm).

Kahden metrin puhetoistin toimii taajuudella 145,750 MHz ja käyttää aliääntä (CTCSS) sekä vastaanotossa että lähettimen ulostulossa. Vastaanotto- ja lähetystaajuuden erotus on -0,6 MHz. Lähetin vaatii käynnistyäkseen alinäänen, taajuus on OH4-alueen toistimien suosituksen mukainen 103,5 Hz. Tämä taajuus kannattaa laittaa myös oman radion vastaanottoasetuksiin, niin radion salpa aukeaa vain toistimen lähetteestä eikä esimerkiksi lähellä olevien tietokoneiden aiheuttamat radiotaajuiset häiriöt pääse avaamaan radion kohinasalpaa.

Tuukkalassa sijaitseva 2m-toistin palvelee paikallisesti radiotaajuudellaan eikä sitä ole kytketty Internettiin millään tavalla. Toistimen kautta lähetetty puhe kuuluu vain toistimen kuuluvuusalueella, joka tosin on useita kymmeniä kilometrejä.

Seitsemänkymmenen sentin puhetoistin toimii taajuudella 434,750 MHz ja käyttää aliääntä sekä vastaanotossa että lähetyksessä. Taajuuserotus on vaihdettu toistimen muutostöiden yhteydessä vastaamaan yleistä suositusta, erotus on nyt -2,0 MHz. Käytettävä aliäänen taajuus on sama kuin kahden metrin toistimessa 103,5 Hz. Myös tämän toistimen lähetteitä vastaanotettaessa kannattaa käyttää äänisalpaa. Näin vastaanotin aukeaa vain toistimen FM-signaalista eikä DMR-läheteen purina tai muut häiriöt pääse läpi.

Analogisen FM-moden lisäksi toistin tukee myös digitaalisia lähetelajeilla, joista käytössä on toistaiseksi vain DMR. Toistimen ohjauslogiikka valitsee automaattisesti käytettävän lähetelajin. Toistimen lähetimen käynnistävä signaali voi tulla joko Internetistä tai toistimen kuuluvuusalueella olevalta radioasemalta. Radioviestinnän päätyttyä pysyy toistin vielä varattuna käytössä olleelle lähetelajille kaksikymmentä sekuntia. Aikaviiveen kuluttua toistin on jälleen vapaa mille tahansa sen tukemalle lähetelajille.

Analogista puolta ohjaa SvxLink-ohjelmisto. Digitaalisia lähetelajeja ohjaa MMDVM Host -ohjelma. Digitaalisista lähetelajeista käytössä on DMR. Puheen välittämisen lisäksi Tupalan UHF-toistin kuuntelee sisäänmenotaajuudella APRS-paketteja ja välittää vastaanottamansa paikkatiedot APRS-kartalla näytettäväksi. AnyTone AT878UV on ohjelmoitavissa lähettämään APRS-paketteja toistimen sisäänmenotaajuudella.

Toistinta voidaan etäohjata radiotiellä DTMF-komennoilla sekä Internetissä VPN-yhteyden avulla. Lähetinradiossa on neljä kanavaa eri lähetystehoille (1=25W, 2=12,5W, 3=5W, 4=1W). Vastaanottimessa etupaneelin painike P1 avaa radion kohinasalvan (SQL OFF).

73 de Veijo OH4VA