Varaverkkoharjoitus 2. Loppuraportti (kuvia lisätty).

Kaakkois-Suomen Viestikilta ry                              RAPORTTI

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry

Pieksämäen Radioamatöörit                                  13.2.2018

 

 

JOHTAMISPAIKKAHARJOITUKSEN – VARAVERKKOHARJOITUKSEN 24.-25.11.2017 LOPPURAPORTTI

 

1. Yleistä

Kaakkois-Suomen Viestikilta ry, Mikkelin Seudun radioamatöörit ry ja Pieksämäen Radioamatöörit ry järjestivät 24. -25.11.2017 Johtamispaikkaharjoituksen, jolla testattiin Etelä-Savon Pelastuslaitokselle rakennetun varaverkon toista vaihetta.

Harjoituksessa oltiin yhteydessä samaan aikaan Pohjois-Karjalan Radiokerhon järjestämään vastaavan tyyppiseen harjoitukseen HF-taajuuksilla.

Harjoitus oli samalla Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:n (MPK ry) varautumis- ja turvallisuuskoulutusharjoitus numero 1500 17 13128.

Harjoitus jakaantui kahteen osioon, perjantaina 24.11. testattiin yhteyksiä ja samalla esiteltiin laitteiden ja sovellusten käyttöä pelastuslaitoksen henkilöille paloasemilla. Lauantaina 25.11. oli pelastuslaitoksen paloasemilla avoimien ovien päivä ja tämä mahdollisti joillakin asemilla radioamatööritoiminnan esittelyn asemaan tutustumassa oleville henkilöille. Harjoituksen toinen päivä oli varsinainen liikennöintipäivä ja harjoituksen lopussa siirrettiin pelastuslaitoksen etukäteen toimittamia harjoitus-sanomia.

Edellisessä harjoituksessa oli todettu, että via-yhteysmuoto ei toiminut, Mikkelin kerholle oli hankittava vertikaalipolarisaatioantenni, Juvan antenni kiinnitys oli varmistettava ja varaosia oli varattava sekä harjoitusaikataulu oli tehtävä helpommin luettavaksi. Tähän harjoitukseen oli puututtu kaikkiin edellä mainittuihin seikkoihin paitsi tuohon varaosakysymykseen.

2. Yhteydet ja niiden toteuttaminen

Varaverkon yhteydet toteutettiin VHF- taajuusalueella, puheyhteyksissä käytettiin taajuutta 145,350 MHz ja digi - yhteyksillä sanomaverkossa käytettiin taajuutta 144,825 MHz.

Sanomaverkossa käytettiin sovelluksia:

- äänikortin ohjauksessa SoundModem

- tavallinen viestittely EasyTerm

- varsinainen sanomaliikenne RMS Express (Winlink Express) Packet P2P

- HF-yhteyksillä RMS Express Winmor P2P

Asemina olivat Mikkelin, Juvan, Kangasniemen, Pieksämäen, Hirvensalmen ja Mäntyharjun paloasemat sekä Mikkelin ja Pieksämäen kerhoasemat ja yksi yksityinen radioamatööriasema HF-taajuuksilla kaukokäytössä Pieksämäen paloasemalta.

Kutsuina käytettiin harjoituksessa asemilla työskentelevien henkilöiden radioamatöörikutsuja sekä Mikkelin ja Pieksämäen radioamatöörikerhojen kutsuja. EasyTerm -yhteyksillä kutsujen rakenne oli tyyppiä OH4XX-2.

Paloasemilla käytettiin radioamatöörien radioita ja tietokoneita. Viestien ja sanomien kokoa oli rajoitettu alle 10 kilotavun, eli mitään word-tiedostoja tai kuvia ei lähetetty. Sanomapohjana oli Harjoitussanoma.

 Harjoituksen yhteyskartta

Harjoituksen yhteyskaavio


2.1. Puheyhteydet (VHF)

Puheyhteydet toteutettiin samoilla radioilla ja antenneilla kuin sanomayhteydetkin. Puheyhteydet toimivat moitteettomasti kuvan verkon yhteysväleillä. Poikkeuksellisesti onnistui aiemmin hankalaksi todettu suora puheyhteys Mikkelin ja Pieksämäen välillä. Puheyhteyksien raportti oli yleensä luokkaa 59.

2.2. EasyTerm -yhteydet

Ensimmäisenä päivänä hajosi Mikkelin paloasemalla käytössä olleen audioliitännän sovittimen muuntaja, joka esti käytännössä verkon tähtipisteenä olevan aseman toiminnan. Vika korjattiin saman päivän iltana. Toisena päivänä EasyTerm -viestit kulkivat nopeasti ja moitteettomasti suorilla yhteysväleillä, kulkien myös sujuvasti Pieksämäen paloaseman letkutornissa olevan digitoistimen läpi.

2.3. Winlink-yhteydet

Winlink-sanomat kulkivat nopeasti ja moitteettomasti. Liikennöintinopeudet vaihtelivat välillä 1300 – 4300 tavua minuutissa, jolloin lyhyen todellisen sanoman siirto kesti 6 -20 sekuntia. Toistinaseman kautta sanoman kulku hidastui ollen nopeudeltaan 400 – 600 tavua sekunnissa. Harjoituksessa hyödynnettiin, edellisen harjoituksen jälkeen oppineena, SoundModemin sisältämää toistinominaisuutta.

2.4. HF -sanomayhteydet

Pieksämäen HF-järjestelyt olivat seuraavat: Paloasemalta kaukokäytettiin 4G-yhteyden kautta OH4EA:n HF-asemaa. Mikkelin kerholla aseman normaali kalusto. HF-taajuusalueella digi-käytössä käytettiin seuraavia taajuuksia: 80 metrin alueella 3590 kHz (varalla 3587 kHz), 60 metrin alueella 5353,5 kHz ja 20 metrin alueella 14 111 kHz (suunta Pohjois-Karjalaan kutsu OI7AX, yhteyksien johtoasema). Mikkelin kerhoasemalta saatiin kunnolliset yhteydet Pieksämäelle, Kymenlaaksoon, Uudellemaalle ja Pohjanmaalle. Yhteyksien siirtonopeus vaihteli huomattavasti ollen noin 300 – 1000 tavua minuutissa, jolloin lyhyehkön varsinaisen sanoman siirtoon kului noin 2 minuuttia. Myös Mikkelin paloasemalta lähetetyn viestin välitys Mikkelin kerhoaseman kautta Pohjois-Karjalaan onnistui hyvin.

3. Yhteenveto

Suorat yhteydet paloasemien välillä toimivat kaikissa liikennemuodoissa hyvin. Ohjelmien käyttö osattiin ja liikennöinti tapahtui varsin tarkasti aikataulusuunnitelman mukaan. Perjantain laitevika haittasi sen päivän harjoitusta huomattavasti. Jatkossa on syytä varata ainakin keskeisille harjoituskohteille kahdet laitteet.

 

Kaakkois-Suomen Viestikilta ry              Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry               Pieksämäen Radioamatöörit ry

 

Varaverkkojuttu 30112017 Mikkelin Kaupunkilehti

Mikkelin Kaupunkilehden julkaisema artikkeli varaverkon toiminnasta.

OH4ELM Mikkeli

Tapio, OH4ELM, kuvassa ja Martti, OH4FSL, operoivat Mikkelin paloasemalla.

OH4EVX Kangasniemi

Tomi, OH4EVX kuvassa ja Matti, OH4MM, miehittivät Kangasniemen paloaseman.

juva1

Juvan paloasemalla radioasema valmiina. Operaattoreina Rami, OH4HKX ja Janne, OH4JVC

OH4ERP Hirvensalmi

Hirvensalmen paloasemalla operoivat Hans, OH4ERP, kuvassa ja Juha OH4ERQ.

mth

Mäntyharjun paloasema ja Jarin, OH4JL, asema toiminnassa.

kerho

Kerholla operaattoreina Osmo, OH4MCV ja Heikki, OH4RD.