Etelä-Savon varaverkko

Etelä-Savon varaverkko

Monet myrskyt ovat osoittaneet sähköverkon haavoittuvuuden ja sitä kautta tietoliikenneverkkojen pitkätkin toimintahäiriöt. Miten toimitaan jollain maakunnan kulmalla, jossa eivät matkapuhelinverkot toimi ja jopa viranomaisverkko Virvekin pätkii? Kuinka hätäilmoitukset saadaan liikkeelle? Pelastustoiminta, vaikkapa muistisairaan vanhuksen etsimisen toimintaa johdetaan? Metsässä voidaan käyttää akkukäyttöisiä vapaaehtoisen pelastuspalvelun radioita, mutta miten saadaan pitemmän matkan yhteys johtamispaikkaan, kun verkot eivät toimi?

Etelä-Savon Pelastuslaitos, Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry ja Pieksämäen Radioamatöörit ry ovat tehneet vuonna 2015 sopimuksen yhteistoiminnasta. Sopimuksen mukaan radioamatöörit rakentavat pelastuslaitoksen kohteisiin (lue paloasemille) sopivat valmiudet pelastuslaitoksen viestinnän varaverkkoa varten. Varaverkon on sovelluttava myös radioamatöörien käyttötarkoituksiin. Tavoitteena on myös kouluttaa joitakin pelastuslaitoksen työntekijöitä käyttämään varaverkon laitteita (toimimaan esim. second operaattoreina).

Liikenne verkossa toteutetaan sanomaliikenteenä tietokoneiden ja radioiden yhteistoiminnalla.
Tietokoneissa on sanomaliikenneohjelma, joka on pääosin samanlainen kuin sähköpostiohjelmakin. Lisäksi tietokoneessa on ohjelma jolla ohjataan tietokoneen äänikorttia niin, että tietokoneen digitaalinen liikenne saadaan radiolla välitetyksi.

Radiot ovat tavallisia radioamatöörien käytössä olevia helppokäyttöisiä VHF – radioita.

Verkon ensimmäinen vaihe saatiin vuonna 2016 valmiiksi ja se testattiin vuoden 2016 marraskuussa pidetyllä harjoituksella, jossa oli mukana neljä paloasemaa. Samalla saatiin hyvää kokemusta tietokonesovellusten toiminnasta sellaisessa verkossa, jossa on useita paloasemia mukana.

Varaverkkoyhteyden periaatekuva

Varaverkkoyhteyden periaatekuva

Vuonna 2017 laajennetaan verkkoa koskemaan uusia paloasemia, luodaan valmiuksia erillisen toimipisteen pystyttämiseen paloaseman ulkopuolelle ja ennen kaikkea harjoitellaan liikennöintiä.

Tällaisen viestityksen järjestelyyn osallistuminen on sekä mielenkiintoista, että hyödyllistä. Radioamatööriradion itsenäinen käyttö edellyttää radioamatöörilupaa. Radioamatööriluvan voi hankkia pienellä vaivalla kerhon järjestämillä kursseilla. Toimintaan voi tutustua piipahtamalla kerhon tiloissa Raviradantiellä joka tiistai klo 18.00 vaikka ei heti lähtisikään kurssille.

Näiden radioiden käyttö on helppo oppia ja sähköpostiahan osaavat käyttää kaikki.

Varaverkkoyhteyttä voidaan käyttää poikkeavissa olosuhteissa monin tavoin:

Varaverkkoyhteyttä voidaan käyttää poikkeavissa olosuhteissa monin tavoin: