OH4AC mukana radiohistoriallisessa hankkeessa

Mikkeliläisen Länsi-Savo lehden artikkelissa mainitut OH4AC:n jäsenet
Eero OH4SG, Matti OH4MM ja Martti OH4FSL