Varaverkkoharjoitus 5. Loppuraportti

Kaakkois-Suomen Viestikilta ry                  RAPORTTI
Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry
Pieksämäen Radioamatöörit                      2.12.2020

JOHTAMISPAIKKAHARJOITUKSEN – VARAVERKKOHARJOITUKSEN 20. -21.11.2020 LOPPURAPORTTI

1. Yleistä

Kaakkois-Suomen Viestikilta ry, Mikkelin Seudun radioamatöörit ry ja Pieksämäen Radioamatöörit ry järjestivät 20. -21.11.2020 järjestyksessään jo viidennen Johtamispaikkaharjoituksen, jolla testattiin Etelä-Savon Pelastuslaitokselle rakennetun varaverkon viidettä vaihetta.
Harjoituksessa oltiin yhteydessä samaan aikaan Pohjois-Karjalan Radiokerhon järjestämään vastaavan tyyppiseen harjoitukseen HF -taajuuksilla.

VarVeQ 1VarVeQ-toistin


Jo ennen harjoitusta olivat radioamatöörit Veijo Arponen (OH4VA) ja Osmo Kiiski (OG4M) suunnitelleet ja rakentaneet verkkoon erityisesti sopivan viestejä automattisesti välittävän toistimen. Laite sai nimekseen VarVeQ. Laite koostuu VHF-radiosta, toimintoja ohjaavasta minitietokoneesta, akkupaketista ja virranohjauslaitteista. Laitteeseen on kytketty myös nettitikku joka mahdollistaa laitteen etähallinnan.
Ennen harjoitusta siihen osallistuvat harjoittelivat kotiasemillaan viestitystä verkossa käytettävillä sanomaohjelmilla. Samalla testattiin VarVeQ:n toimintaa.
20.11. kävi Viestikiltojen liiton koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Juha Peltomäki Mikkelin kerhohuoneella tutustumassa harjoituksen järjestelyihin ja erityisesti VarVeQ-toistimeen. Samana päivänä käytiin harjoitukseen osallistuvien kesken läpi harjoitussuunnitelma, viestitysaikataulu ja turvallisuussuunnitelma.
21.11. siirtyvät operaattorit asemapaikoilleen. Tänä vuonna korona epidemia rajoitti harjoitukseen tulevien paloasemien määrää.
Erityisen hienoa oli, että Palomestari Jarmo Immonen viihtyi Pieksämäen kerhoasemalla n. 3 tuntia tutustuen verkon toimintaan ja laitteisiin sekä ohjelmiin. Verkkokuva esittää operointikohteet, mukana oli myös liikkuva radioasema, jonka pääsijainti oli Hokan koululla.
Pieksämäen ja Mikkelin välisen sanomaliikenteen varmistamiseksi aktivoitiin Matti Muinosen (OH4MM) toimesta Vanhamäentien varressa sijaitseva toistinasema.

2. Yhteydet ja niiden toteuttaminen

Varaverkon yhteydet toteutettiin VHF- taajuusalueella, puheyhteyksissä käytettiin ensisijaisesti taajuutta taajuus 145.750 MHz, -0.6 MHz erotus ja CTCSS 103,5 Hz aliääni (Mikkelin puhetoistin).
Mikäli oli tarvetta jatkaa yhteydenoton jälkeen asiaa, piti siirtyä taajuudelle 145,350 MHz.
Digi - yhteyksillä sanomaverkossa käytettiin taajuutta 144,825 MHz.
Sanomaverkossa käytettiin sovelluksia:
- äänikortin ohjauksessa SoundModem
- tavallinen viestittely EasyTerm
- varsinainen sanomaliikenne RMS Express (Winlink Express)
- HF-yhteyksillä RMS Express Vara-sovellusta
Asemina olivat Mikkelin ja Kangasniemen paloasemat, Mikkelin ja Pieksämäen kerhoasemat ja yksi yksityinen radioamatööriasema OH4JL Mäntyharjussa. VarVeQ-toistin oli sijoitettuna Kangasnimen paloasemalle ja tämän lisäksi toimi verkossa Vanhamäentien toistinasema.
Harjoituksessa oli mukana myös mobiiliasema, joka liikkui Kangasnimen alueella ja erityisenä asemapaikkana oli Hokan koulu.
Paloasemilla käytettiin radioamatöörien radioita ja tietokoneita.
Viestien ja sanomien kokoa oli rajoitettu alle 10 kilotavun, eli mitään word-tiedostoja tai kuvia ei lähetetty. Sanomapohjana oli harjoitusta varten laadittu harjoitussanoma-pohja.

Varve2020kartta

Harjoituksen yhteyskaavio

 

2.1. Puheyhteydet (VHF)

Puheyhteydet toteutettiin tukeutuen Mikkelin Tuukkalanvuoren puhetoistimeen (OH4RAC). Tämä toistin kantoi jopa Pieksämäen kerhoasemalle, joka sijaitsee korkealla paikalla Uhomäen päällä. Myös Mäntyharjulle saatiin hyvä puheyhteys. Puhevaihe toteutettiin nopeutettuna ja siihen käytettiin vain varttitunti.

2.2. Digitaaliset yhteydet

Kaikki sanomayhteydet toimivat, ainoastaan yhdellä asemalla oli hieman vaikeuksia Winlink -sovelluksen kanssa. VarVeQ-toistin toimi hyvin. Asemat totesivat myös varalla olleen Vanhamäentien toistinaseman toimivaksi.

3. HF – yhteydet

Pohjois-Karjalan radioamatöörikerho on julkaissut harjoituksesta oman raporttinsa. Mikkelin ja Pieksämäen HF – asemien toiminta onnistui suunnitellussa laajuudessa.

4. Harjoitukseen osallistuneet

Tapio Teittinen (OH4ELM), harjoituksen johtaja, Mikkelin paloasema
Osmo Kiiski (OG4M), harjoituksen varajohtaja, Kangasniemen paloasema ja mobiiliasema
Heikki Huttunen (OH4RD), turvallisuusvastaava, Mikkelin paloasema
Tomi Tirronen (OH4EVX), Mikkelin kerhoasema, HF – yhteydet (VHF -yhteydet)
Martti Susitaival (OH4FSL), Mikkelin kerhoasema, VHF -yhteydet
Matti Muinonen (OH4MM), Vanhamäentien tukiasema, Muinola
Vesa Kauppinen (OH4EA), Jouni Tarvainen (OH4KZM), Kai Ruotsalainen (OH4SA) ja lyhyen aikaa Hannu Taavitsainen (OH4KEC), Pieksämäen kerhoasema
Veijo Arponen (OH4VA), operoi omalla VarVeQ - laitteistolla VHF – taajuuksilla, samalla SvxLink -opetusta harjoitukseen osallistuville, Ylämylly

5. Ajoneuvoasema

Auto liikkui asemapaikoilla Kangasnimen paloasema ja Hokan koulu.
Autokalustolla tulivat puheyhteydet hyvin Mikkelin Tuukkalanvuoren puhetoistimen kautta.
Myös digitaalinen sanomayhteys tuli kaikilta asemapaikoilta.

6. Kutsut

Kutsuina käytettiin harjoituksessa asemilla työskentelevien henkilöiden radioamatöörikutsuja sekä Mikkelin ja Pieksämäen radioamatöörikerhojen kutsuja. EasyTerm -yhteyksillä kutsujen rakenne oli tyyppiä OH4XX-2.
Harjoitusta varten toteutetut toistinasemat olivat kerhon niille anoman kutsun mukaisia.

7. Sovellusten käyttö ja liikennöinti

Sovelluksia osattiin käyttää oikein. Liikennöinti pysyi hyvin aikataulussa. Sanomaliikenteelle oli annettu hieman aiempaa enemmän aikaa, joten jokaiselle Winlink- sanomalle oli käytössä neljä minuuttia. Tämä ratkaisu toimi hyvin. Easy-Term liikenteessä olisi viesteille riittänyt hyvin kolme minuuttia.
Tähän harjoitukseen oli aiempien harjoitusten palautteesta laadittu myös liikenneaikataulu kellonajoittain ja tämä vaikutti toimivalta ratkaisulta.

8. Yhteenveto

Tämä harjoitus meni poikkeuksellisen hyvin. Operaattorit osasivat toimia oikein, sovellukset toimivat ja tekniikka toimi oikein. Kiitokset kaikille tähän tulokseen vaikuttaneille.


Kaakkois-Suomen Viestikilta ry

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry

Pieksämäen Radioamatöörit ry